Głosujemy na Gminę Radłów!

Gmina Radłów zakwalifikowała się do II etapu Plebiscytu „Edukacyjna Gmina Małopolski 2019”, który obejmie głosowanie internetowe oraz ocenę zgłoszeń przez Kapitułę Plebiscytu.

Więcej informacji na stronie gminy pod adresem https://www.gminaradlow.pl/glosujemy-na-gmine-radlow,art-1917

Zapraszamy do oddania głosu.


Szanowni Państwo !
Stowarzyszenie Rodzin Patulskich posiadające status Organizacji Pożytku Publicznego, którego działalność ukierunkowana jest na rodzinę i na wspieranie tych wszystkich wartości, które rodzina niesie z sobą zwraca się do Państwa z prośbą o przeznaczenie 1% podatku na rzecz naszego Stowarzyszenia, które realizuje swoje cele m.in. przez niesienie pomocy rodzinom będącym w ciężkiej sytuacji materialnej poprzez:

a) Organizowanie akcji charytatywnych dla osób szczególnie dotkniętych przez los.

b) Wsparcie finansowe i materialne rodzin będących w ciężkiej sytuacji bytowej.

c) Fundowanie stypendiów dla uzdolnionych uczniów, studentów, u których dochody w rodzinie nie pozwalają na kształcenie się, rozwijanie zainteresowań naukowych, artystycznych bądź sportowych.

Naszą działalność charytatywną zgodnie ze statutem kierujemy do wszystkich rodzin w kraju wymagających pomocy. Jako Stowarzyszenie, którego działalność prowadzona jest na terenie całego kraju, wielokrotnie z własnych funduszy, pomagaliśmy potrzebującym nie mając wsparcia od żadnych firm czy instytucji. Pomoc potrzebującym niesiemy z potrzeby serca. Nie posiadamy biur, etatów, dlatego gwarantujemy, że każde wsparcie finansowe będzie w 100% przeznaczone na pomoc dla potrzebujących rodzin. Poniżej podajemy dane gdyby państwo pozytywnie odpowiedzieli na nasz apel-prośbę.

Za wszelką pomoc tradycyjnym staropolskim zwyczajem dziękujemy, Bóg Zapłać.

Stowarzyszenie Rodzin Patulskich Nr KRS 0000341738

32-800 Brzesko, ul. Zacisze 34

tel/fax 014 68 64 593, kom. 603 071 647,

email: rodpatulskich[@]interia.pl

BGZ BNP PARIBAS 87 2030 0045 1110 0000 0223 5650

REGON: 121115 264      NIP: 869 195 39 06

Statut stowarzyszenia