Szanowni Państwo !
Stowarzyszenie Rodzin Patulskich posiadające status Organizacji Pożytku Publicznego, którego działalność ukierunkowana jest na rodzinę i na wspieranie tych wszystkich wartości, które rodzina niesie z sobą zwraca się do Państwa z prośbą o przeznaczenie 1% podatku na rzecz naszego Stowarzyszenia, które realizuje swoje cele m.in. przez niesienie pomocy rodzinom będącym w ciężkiej sytuacji materialnej poprzez:

a) Organizowanie akcji charytatywnych dla osób szczególnie dotkniętych przez los.

b) Wsparcie finansowe i materialne rodzin będących w ciężkiej sytuacji bytowej.

c) Fundowanie stypendiów dla uzdolnionych uczniów, studentów, u których dochody w rodzinie nie pozwalają na kształcenie się, rozwijanie zainteresowań naukowych, artystycznych bądź sportowych.

Naszą działalność charytatywną zgodnie ze statutem kierujemy do wszystkich rodzin w kraju wymagających pomocy. Jako Stowarzyszenie, którego działalność prowadzona jest na terenie całego kraju, wielokrotnie z własnych funduszy, pomagaliśmy potrzebującym nie mając wsparcia od żadnych firm czy instytucji. Pomoc potrzebującym niesiemy z potrzeby serca. Nie posiadamy biur, etatów, dlatego gwarantujemy, że każde wsparcie finansowe będzie w 100% przeznaczone na pomoc dla potrzebujących rodzin. Poniżej podajemy dane gdyby państwo pozytywnie odpowiedzieli na nasz apel-prośbę.

Za wszelką pomoc tradycyjnym staropolskim zwyczajem dziękujemy, Bóg Zapłać.

Stowarzyszenie Rodzin Patulskich Nr KRS 0000341738

32-800 Brzesko, ul. Zacisze 34

tel/fax 014 68 64 593, kom. 603 071 647,

email: rodpatulskich[@]interia.pl

BGZ BNP PARIBAS 87 2030 0045 1110 0000 0223 5650

REGON: 121115 264      NIP: 869 195 39 06

Statut stowarzyszenia