Wspomnienie o bracie Antonim Szczepaniku

Urodził się 22.10.1925 r. w Woli Radłowskiej jako szósty, kolejny wnuk (z 30) Marcina i Marii Patulskich a pierwsze dziecko Franciszka i Marii z Patulskich – Szczepaników, którzy związek małżeński zawarli w 1924 roku. Mama miała wówczas 27 a Tata 48 lat. Gospodarowali na około 3-hektarowych włościach rolnych, co zaliczało ich do grupy małorolnych chłopów. Rodziny obojga rodziców należały do dawno istniejących rodów kmiecych w Woli Radłowskiej (w pracy zbiorowej pt. „Radłów i gmina radłowska”- Wydawnictwo Kraków 2008, kmieć Szymon Szczepanik zanotowany jest pod datą 1668 r, a kmieć Łukasz Patulski pod datą 1757 r), mieszkających po sąsiedzku w miejscu, od którego najprawdopodobniej – około 1435 roku- biskup krakowski Zbigniew (Oleśnickim w dokumentach nazwany został później) rozpoczął lokację nowej osady na skarpie lasu noszącego dawniej miano Puszczy lub Boru Radłowskiego. Osada ta zwała się pierwotnie Volią, a pierwsi kmiecie pochodzili ze wsi Prosznowice (dziś nieistniejącej) położonej w rejonie pobliskich pól uprawnych znanych współcześnie jako „Starowieś”. Ta część Woli Radłowskiej, w której przez kilka wieków żyli obok siebie Szczepanikowie i Patulscy jeszcze dotąd zwana jest „Kmieciami”.

Czytaj dalej Wspomnienie o bracie Antonim Szczepaniku