Archiwum kategorii: Informacje zarządu

Bilans za okres  2018 – 28.05.2023

Dochody łącznie – 19.407,30 zł  w tym :

1 Składki od rodzin .

a. Ród Pawła Patulskiego           –  3375,00 zł

b. Ród Stanisława Patulskiego  – 3100,00  zł

c. Ród Katarzyny Górnik               –  500,00 zł

d.Ród Marii Szczepanik                 –   400,00

Pozostałe rody : nie odnotowano wpłat

Dodatkowe wpłaty  500 zł dla uchodźców z Ukrainy

2. Z odpisu 1 % podatku 11.532,30 zł w tym:

– 2018 r. –  3.390,20 zł

– 2019 r  –  3.472,30 zł

– 2020 r  – 3459,80  zł

-2021 r  –     674,60 zł

– 2022 r –     536,20 zł

Rozchody łącznie 20.046,26 zł w tym:

a. Zjazdy rodzinne 5.000,00 zł 

b.Spotkania integracyjne rodzin z ul Zacisze w Brzesku finansowane z odpisu 1% mieszkańców którzy na ten cel przeznaczali 1 % podatku.- 5900,00 zł

c.wsparcie rodzin uchodźców z Ukrainy – 2352,10 zł

d.pomoc przy zdarzeniach losowych – 640,38 zł

e.nagrody dla uczniów ze szkół w Radłowie za zwycięstwo w konkursie zorganizowanym przez Stowarzyszenie o historii ziemi radłowskiej w oparciu o treść książki Stanisława Szczepanika  pt. Wypisy.  –  2000,00 zł

f.za wieńce zmarłych śp. członków Stowarzyszenia – 1263,00 zł

g.opłata za stronę internetową Stowarzyszenia – 890,00 zł

h.na leczenie dzieci – 1350,00 zł

i.opłaty administracyjne: znaczki, segregatory ksera itp 317,00 zł

j.opłaty bankowe 33,78 zł

k.wsparcie dla seniorów na prośbę skierowaną do Stowarzyszenia – 300 zł

 Stan finansów na 28.05 br    –   3245,52 zł w tym jest wpłata uczestników Zjazdu 560 zł oraz wpłacona zaliczka rest. Radłowianka za usługę gastronomiczną 500 zł

Uwaga: niedobór w bilansie 638,70 został pokryty  z nadwyżki za 2017 r która została po rozliczeni 2017 r

 dn. 28.05 2023 r                                          Antoni Patulski

Droga Rodzino i Przyjaciele

Jesteśmy Stowarzyszeniem już od 11 lat.

Nie wszyscy z którymi zaczynaliśmy są wśród nas, pożegnaliśmy w ubiegłym roku śp. Marię Grynastyl, osobę jakże życzliwą, uśmiechniętą, pełną dobroci, chętną do pomocy drugiemu człowiekowi. Taką Ją zapamiętamy.

Co nowego w tym roku planujemy?
Otóż w tym roku przypada VI Kolejny Rodzinny Zjazd, który chcemy zorganizować w dniach 14-15 lipiec w Radłowie. W tym czasie organizowany jest również II Światowy Zjazd Radłowian przez Urząd Miasta Radłów. W ramach tego będzie zorganizowany na rynku Radłowskim występ Michała Szpaka, a dla starszego grona zaśpiewa zespół Bayer Full. Szczegóły na stronie gminaradkow.pl. Na nasz Zjazd zarezerwowana została sala z zapleczem socjalno – sanitarnym w Remizie Radłowskiej OSP (obok biblioteki). Program podobny do poprzednich Zjazdów, z tym że jest możliwość noclegu z 14/15 lipca. Ze względu na atrakcje jakie przygotowuje w tych dniach UM Radłów, zachęcam do licznego udziału. Co do kosztów to zamierzamy przeznaczyć na posiłek, tzw. stół szwedzki, nasze środki finansowe, tak że tylko nocleg w hotelu dla tych co by chcieli pozostać na niedzielę będzie do zapłacenia. To byłyby wszystkie koszty. Chcemy również przy współudziale UM, Burmistrza zorganizować konkurs wiedzy historycznej o Radłowie i okolicy na podstawie opracowanych przez historyków jak i Stanisława Szczepanika z Wrocławia, książek historycznych o Radłowie, oraz Woli Radłowskiej . Nagrody zostałyby ufundowane prze nasze stowarzyszenie jako nasz wkład w rozwój naszej Małej Ojczyzny.
To tyle moi drodzy, osobno przedstawiam rozliczenie finansów za ubiegły rok. Jak zwykle gorąca prośba o składki 25 zł/rok oraz odpis 1% podatku. Do zobaczenia 14 lipca na Zjeździe Rodzinnym w Radłowie.

Rozliczenie finansowe za 2017 rok

Wpływy – 3499,20 w tym:
a) z tytułu składek członkowskich – 755 zł
1. Rodzina M. Hetnał – 125 zł
2. Rodzina M. Patulski z Brzeska – 175 zł
3. Irena Patulska z USA – 100 zł
4. Rodzina A. Patulska z Brzeska – 375 zł
b) z tytułu odpisu 1% – 2474,20 zł
1. US Brzesko (od mieszkańców ul. Zacisze z przeznaczeniem na spotkanie rodzin ul. Zacisze w Brzesku – 640,3 zł
2. US Słubice – 112,10 zł
3. US Gorzów – 49,10 zł
4. US Sosnowiec – 119,40 zł
5. US Brzesko – 59,80 zł
6. US Tarnów – 58,30 zł
7. US Łódź Bałuty od 3 osób – 284,30
8. US Łódź Widzew – 297,80
9. US Łódź Bałuty (od dwóch osób) – 208,70
10. US Bielsko Biała – 273,60
11. I US Bielsko Biała – 180,80
12. II US Bielsko Biała – 50,30
13. US Puck – 62,80
14. US Wrocław Fabryczna – 106.90
c) inne wpływy – 250 zł
Wpłata od mieszkańców ul. Zacisze zebrana podczas spotkania rodzinnego na rzecz poszkodowanych rodzin przez wichury w miesiącu sierpniu ubiegłego roku.
Wydatki – 1173,47
1. Opłata za wieniec dla śp. Marii Grynastyl – 170 zł
2. Opłata domeny rodpatulskich.pl – 79,95
3. Opłata za serwer internetowy – 184,50 zł
4. Prowizja Bankowa – 0,50 zł
5. Współfinansowanie spotkania rodzinnego ul. Zacisze (z przekazanego 1% podatku przez mieszkańców) – 488,52 zł.
6. Wpłata mieszkańców ul. Zacisze na rzecz poszkodowanych rodzin podczas nawałnicy poprzez Fundusz Rodzin Polskich im. Jana Pawła II – 250 zł
Ogólny Bilans
1. Wpływy – 3499,20
2. Stan konta na 31.12.2016 – 2058,32 zł.
3. Wydatki za 2017r – 1173,47
Stan konta na 31.12.2017 – 4384,05
Z tej kwoty plus ewentualne wpływy br, zamierzamy sfinansować koszty zjazdu oraz nagrody konkursu wiedzy o Radłowie i okolicy.

Rozliczenie finansowe za 2016 r

1. Wpływy : ogółem wpływy za 2016 rok wyniosły z tytułu składek oraz odpisu 1% podatku 2357,90 zł w tym:
Składki członkowskie – 1250 zł
1. Konrad Pylak Lublin – – 200,00 zł / 8 osób
2.Irena Patulska – Chicago – – 100,00 zł / 4 osoby
3 . Zdzisław Elżbieta Sawczuk ,Osikowie i Dejkowie Lubartów – – 150 zł /6 osób
4. Janina , Arkadiusz,Monika Pylakowie Lubartów – – 75 zł / 3 osoby
5. Patulski Antoni Brzesko – – 250 zł /10 osób
6. Patulski Mieczysław – Brzesko – – 175 zł / 7 osób
7. Pajor Joanna Brzesko – – 100,00 zł / 4 osoby
8.Stanisław Górnik Słubice – 200,00 zł / 8 osób
—————————————————————
Razem 1250,00 zł za ogółem 50 osób

Odpis 1 % podatku na rzecz Stowarzyszenia Urzędy Skarbowe przekazały: 897,90 zł w tym:
1. Słubice 85 zł
2. Słubice 34,zł
3. Łódż – Widzew 3,60 zł
4. Brzesko 20zł
5 Puck 63,10 zł
6. Legmnica 269,10 zł
7. Tarnów 54,30 zł
8. Bielsko Biała 22,60 zł
9.Bielsko Biała 138,90 zł
10.Łódż Bałuty 46 zł
11. Wrocław Fabryczna 96,10zł
12.Gorzów Wielk. 65,20 zł
————————————————-
Razem 897,90 zł

Inne wpływy : 210 zł
1. Irena Patulska Chicago 200, zł dla rodziny Przybyłków z N.Soli na opał
2. Korekta bankowa 10 zł /zwrot niesłusznie potrąconych za prowadzenie konta/

Wydatki łącznie : 2404,25 zł
1. Za wieniec dla śp. Krysi Żurowskiej od Stowarzyszenia – – 210 zł
2. Opłata roczna domeny rodpatulskich.pl – – 79,95zł
3 Dotacja na oprawę muzyczną w spotkaniu integracyjnym mieszkańców
ul. Zacisze z okazji Święta ul Zacisze – – 350zł
3. Pomoc finansowa w kosztach zorganizowania spotkania integracyjnego rodziny Gruszkowskich w Radłowie /za oprawę muzyczną/ – – 300zł – 300,00 zł
4 Nagrody pieniężne po 300 zł dla uczennic Darii Żurowskiej Radłowa oraz
Kamili Pajdo z Woli Radłowskiej /przwnuczek Anny Stelmach z domu Patulska/
za wybitne wyniki w nauce 5,65 i 5,08/ nagrody po 300 zł łącznie 600 zł
5 Wsparciena rehabilitacje Piotra Sajdak /porażenie czterokończynowe/
na rzecz Stowarzyszenia ” Słoneczna Nadzieja/- 200 zł
6 Wsparciena rzecz fundacji „Serce dla dzieci ” której program był
przedstawiany w TVP -1 – 100 zl
7 Wsparcie finansowe dla rodziny Przybyłków z N.Soli zakup opału
/ 200 zł od Ireny Patulskiej a 300 zł od Stowarzyszenia/ 500 zł
8.Koszty bankowe 10 zł                                                                                                                        9.Przekazanie odpisu 1 % od rodziny Pawła Jachimka z Radłowa
na rzecz Kasi Misaczek – 54,30 zł
——————————————————————————————-
Razem wydatki 2404,25 zł

OGÓŁEM BILANAS ZA 2016 r
1.Wpływy 2357,90 zł
2. Wydatki 2404,25 zł
3.Stan konta na 31.12 2015 r – 2404,25 zł
W związku z czym na koncie na 31.12.2016 r zostało 2058,32 zł