Historia rodu Patulskich

Historia Rodu Patulskich sięga XIV wieku gdzie wg zapisów kronik Długosza jest wzmianka o wolnym kmieciu Marcinie Patulskim z okolic Radłowa biorącym udział w bitwie pod Grunwaldem . Prawdopodobnie pochodził z Woli Proszowickiej zwanej póżniej Wolą Radłowską. Tak oto historia po sześciuset latach zatoczyła koło i zatrzymała się na parceli Nr 50, gdzie do dziś stoi wybudowany ponad 100 lat temu przez Marcina potomka Patulskich drewniany dom z bali modrzewiowych. Urodzony w 1862 r syn Jakuba mieszkał i żył z żoną Marią z domu Duda, w miejscu gdzie od kilkuset lat istniało gniazdo rodzinne. Dom ten i ziemia, na której stoi, widoczny na naszej stronie internetowej i wydawanym biuletynie” Gazeta Rodzinna”, jest naszą chlubą i naszą małą ojczyzną żyjących potomków Marcina i Marii. Ród Patulskich liczy dziś około 400 osób, wliczając współmałżonków rodziny Patulskich. Zamieszkuje w prawie 150 miejscach na świecie w tym w USA, Australii, Niemczech, Irlandii. Największe skupisko rodziny występuje w okręgu tarnowskim a za granicą w USA. Na przestrzeni lat Patulscy to przede wszystkim rolnicy, rzemieślnicy, również i wojownicy (np. w bitwie pod Grunwaldem wspomniany przez Długosza w kronikach kmieć Marcin Patulski). Należy również zaznaczyć, że w każdym pokoleniu rodziny występowały osoby stanu duchownego. Dziś możemy się również poszczycić tym, że w rodzinie mamy księży i zakonników. Rodzina Patulskich na przestrzeni wieków brała także czynny udział w życiu społecznym, co jest wzmiankowane w zapiskach archiwalnych z XVI w. Wtedy to Piotr Patulski – radłowski rajca, zasiadał w radzie na tzw. „Oppidum” z wójtem na czele. Wszystko to zostało opracowane i przedstawione w książce pt. „Historia Rodu Patulskich”, która została umieszczona na naszej stronie internetowej, do której serdecznie zapraszam i życzę miłej lektury.

Antoni Patulski z Brzeska

Historia rodu Patulskich do pobrania poniżej w dwóch plikach .pdf

Część pierwsza .pdf      Część druga.pdf