Rozliczenie finansowe za 2016 r

1. Wpływy : ogółem wpływy za 2016 rok wyniosły z tytułu składek oraz odpisu 1% podatku 2357,90 zł w tym:
Składki członkowskie – 1250 zł
1. Konrad Pylak Lublin – – 200,00 zł / 8 osób
2.Irena Patulska – Chicago – – 100,00 zł / 4 osoby
3 . Zdzisław Elżbieta Sawczuk ,Osikowie i Dejkowie Lubartów – – 150 zł /6 osób
4. Janina , Arkadiusz,Monika Pylakowie Lubartów – – 75 zł / 3 osoby
5. Patulski Antoni Brzesko – – 250 zł /10 osób
6. Patulski Mieczysław – Brzesko – – 175 zł / 7 osób
7. Pajor Joanna Brzesko – – 100,00 zł / 4 osoby
8.Stanisław Górnik Słubice – 200,00 zł / 8 osób
—————————————————————
Razem 1250,00 zł za ogółem 50 osób

Odpis 1 % podatku na rzecz Stowarzyszenia Urzędy Skarbowe przekazały: 897,90 zł w tym:
1. Słubice 85 zł
2. Słubice 34,zł
3. Łódż – Widzew 3,60 zł
4. Brzesko 20zł
5 Puck 63,10 zł
6. Legmnica 269,10 zł
7. Tarnów 54,30 zł
8. Bielsko Biała 22,60 zł
9.Bielsko Biała 138,90 zł
10.Łódż Bałuty 46 zł
11. Wrocław Fabryczna 96,10zł
12.Gorzów Wielk. 65,20 zł
————————————————-
Razem 897,90 zł

Inne wpływy : 210 zł
1. Irena Patulska Chicago 200, zł dla rodziny Przybyłków z N.Soli na opał
2. Korekta bankowa 10 zł /zwrot niesłusznie potrąconych za prowadzenie konta/

Wydatki łącznie : 2404,25 zł
1. Za wieniec dla śp. Krysi Żurowskiej od Stowarzyszenia – – 210 zł
2. Opłata roczna domeny rodpatulskich.pl – – 79,95zł
3 Dotacja na oprawę muzyczną w spotkaniu integracyjnym mieszkańców
ul. Zacisze z okazji Święta ul Zacisze – – 350zł
3. Pomoc finansowa w kosztach zorganizowania spotkania integracyjnego rodziny Gruszkowskich w Radłowie /za oprawę muzyczną/ – – 300zł – 300,00 zł
4 Nagrody pieniężne po 300 zł dla uczennic Darii Żurowskiej Radłowa oraz
Kamili Pajdo z Woli Radłowskiej /przwnuczek Anny Stelmach z domu Patulska/
za wybitne wyniki w nauce 5,65 i 5,08/ nagrody po 300 zł łącznie 600 zł
5 Wsparciena rehabilitacje Piotra Sajdak /porażenie czterokończynowe/
na rzecz Stowarzyszenia ” Słoneczna Nadzieja/- 200 zł
6 Wsparciena rzecz fundacji „Serce dla dzieci ” której program był
przedstawiany w TVP -1 – 100 zl
7 Wsparcie finansowe dla rodziny Przybyłków z N.Soli zakup opału
/ 200 zł od Ireny Patulskiej a 300 zł od Stowarzyszenia/ 500 zł
8.Koszty bankowe 10 zł                                                                                                                        9.Przekazanie odpisu 1 % od rodziny Pawła Jachimka z Radłowa
na rzecz Kasi Misaczek – 54,30 zł
——————————————————————————————-
Razem wydatki 2404,25 zł

OGÓŁEM BILANAS ZA 2016 r
1.Wpływy 2357,90 zł
2. Wydatki 2404,25 zł
3.Stan konta na 31.12 2015 r – 2404,25 zł
W związku z czym na koncie na 31.12.2016 r zostało 2058,32 zł

Dodaj komentarz