Żegnamy Tadeusz Patulskiego

Z przykrością informujemy, że  10 listopada w wieku 82 lat zmarł  Tadeusz Patulski – senior rodu z gałęzi Stanisława Patulskiego. Odszedł  w swoim domu, po długiej chorobie,  otoczony opieką najbliższych osób. 

Tadeusz Patulski  był rodowitym radłowianinem,  wieloletnim instruktorem gry na instrumentach muzycznych, byłym pracownikiem Gminnego Ośrodka Kultury w Radłowie oraz Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie, działaczem kulturalnym w szerokim tego słowa znaczeniu.

Za działalność na rzecz kultury ludowej na terenie gminy Tadeusz  otrzymał Nagrodę Burmistrza. Ponadto przyznawano mu liczne wyróżnienia i podziękowania za zasługi na rzecz kultury ludowej oraz podziękowania za występy z zespołami regionalnymi.

W 2021 roku otrzymał odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” przyznaną przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu RP Piotra Glińskiego, za długoletnie i niestanne zaangażowanie, za pracę i wysiłek włożony w kultywowanie i przekazywanie tradycji kulturalnych.

Uroczystość pogrzebowa odbyła się 14 listopada 2022 roku o godz. 14:00 w Kościele Parafialnym w Radłowie, z której relacja zostanie umieszczona wkrótce na stronie internetowej Rodu Patulskich.

Dodaj komentarz