Bilans za okres  2018 – 28.05.2023

Dochody łącznie – 19.407,30 zł  w tym :

1 Składki od rodzin .

a. Ród Pawła Patulskiego           –  3375,00 zł

b. Ród Stanisława Patulskiego  – 3100,00  zł

c. Ród Katarzyny Górnik               –  500,00 zł

d.Ród Marii Szczepanik                 –   400,00

Pozostałe rody : nie odnotowano wpłat

Dodatkowe wpłaty  500 zł dla uchodźców z Ukrainy

2. Z odpisu 1 % podatku 11.532,30 zł w tym:

– 2018 r. –  3.390,20 zł

– 2019 r  –  3.472,30 zł

– 2020 r  – 3459,80  zł

-2021 r  –     674,60 zł

– 2022 r –     536,20 zł

Rozchody łącznie 20.046,26 zł w tym:

a. Zjazdy rodzinne 5.000,00 zł 

b.Spotkania integracyjne rodzin z ul Zacisze w Brzesku finansowane z odpisu 1% mieszkańców którzy na ten cel przeznaczali 1 % podatku.- 5900,00 zł

c.wsparcie rodzin uchodźców z Ukrainy – 2352,10 zł

d.pomoc przy zdarzeniach losowych – 640,38 zł

e.nagrody dla uczniów ze szkół w Radłowie za zwycięstwo w konkursie zorganizowanym przez Stowarzyszenie o historii ziemi radłowskiej w oparciu o treść książki Stanisława Szczepanika  pt. Wypisy.  –  2000,00 zł

f.za wieńce zmarłych śp. członków Stowarzyszenia – 1263,00 zł

g.opłata za stronę internetową Stowarzyszenia – 890,00 zł

h.na leczenie dzieci – 1350,00 zł

i.opłaty administracyjne: znaczki, segregatory ksera itp 317,00 zł

j.opłaty bankowe 33,78 zł

k.wsparcie dla seniorów na prośbę skierowaną do Stowarzyszenia – 300 zł

 Stan finansów na 28.05 br    –   3245,52 zł w tym jest wpłata uczestników Zjazdu 560 zł oraz wpłacona zaliczka rest. Radłowianka za usługę gastronomiczną 500 zł

Uwaga: niedobór w bilansie 638,70 został pokryty  z nadwyżki za 2017 r która została po rozliczeni 2017 r

 dn. 28.05 2023 r                                          Antoni Patulski

Dodaj komentarz